អត្ថបទចុងក្រោយ

How-to Create a Research Report

How-to Create a Research Report

ថ្ងៃទី២២ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង២៣:២៨នាទី

Sleep liners typically consist of rubberized paint that shields the top that it's mounted on. gf artisan flour blend oz can Many possibilities occur for doit-yourself kits, from spray on kits to roll on kits to decline in bed liners. The top mattress lining is really a selection of particular preference. Products can range from $50 to get a rollon system, $200 to get a spray on kit that includes all the way to some drop in bed ship that costs $ 300 or more, a marker. Content and shades You are able to select on your mattress boat from a variety of designs and hues.

More violations Cobb guy states he was almost murdered

More violations Cobb guy states he was almost murdered

ថ្ងៃទី១១ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង២៣:៥៧នាទី

HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology

HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology

ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៤:២១នាទី

Recommendation Letter from Manager

Recommendation Letter from Manager

ថ្ងៃទី០៤ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៩:៣៨នាទី

វប្បធម៌

អ្វី​ទៅ​ជា “ភាសា”?

អ្វី​ទៅ​ជា “ភាសា”?

ថ្ងៃទី២០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង២២:១៥នាទី

ភាសា ជា​បាតុ​ភូត​នៃ​សង្គម​មនុស្ស ដែល​កើត​ចេញ​ពី​តម្រូវ​ការ​របស់​មនុស្ស ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ទាំង​ក្នុង​ជីវភាព​សម្ភារៈ និង​ជីវភាព​ចិត្ត​គំនិត​ដែល​មនុស្ស​ប្រើ​ជា​មធ្យោបាយ សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា។ ឧទាហរណ៍ ៖ ភាសា​ខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស ភាសា​បារាំង ភាសាចិន... ។ល។

ពន្យល់​ឲ្យ​ច្បាស់​អំពី “សិល្បៈ” ឬ”សិល្ប៍”

ពន្យល់​ឲ្យ​ច្បាស់​អំពី “សិល្បៈ” ឬ”សិល្ប៍”

ថ្ងៃទី២០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង២២:០៦នាទី

HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology

HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology

ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៤:២១នាទី

Critical Analysis Paper Topics

Critical Analysis Paper Topics

ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៩:៣៧នាទី

ប្រាសាទបុរាណ

លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរ

លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរ

ថ្ងៃទី១១ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង០៧:២៧នាទី

សាសនាព្រាហ្មណ៍បានចូលមកចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់​មកហើយ ហើយមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរ ដោយបន្សល់ទុកនូវទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ។ ការរីកចម្រើននៃ...

ប្រាសាទបាយ័ន

ប្រាសាទបាយ័ន

ថ្ងៃទី១២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៤:២២នាទី

អត្ថន័យខ្លះនៃការកាសាងប្រាសាទបែរមុខទៅខាងកើត

អត្ថន័យខ្លះនៃការកាសាងប្រាសាទបែរមុខទៅខាងកើត

ថ្ងៃទី០៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:២៨នាទី

ប្រាសាទបន្ទាយក្តី

ប្រាសាទបន្ទាយក្តី

ថ្ងៃទី២១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង២០:៣១នាទី

រឿងព្រេងនិទាន

ពិពណ៌នា​អំពី​រឿង​ធនញ្ជ័យ

ពិពណ៌នា​អំពី​រឿង​ធនញ្ជ័យ

ថ្ងៃទី០៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង០៥:៥៨នាទី

ក/. ចំណង​ជើង​រឿង ៖ រឿង​ធនញ្ជ័យ​តាម​ស័ព្ទ​បាលី នៃ​ពាក្យ​នេះ​ថា "ធន + ញ្ជ័យ" ឬ "ធន + ជ័យ" ប្រែ​ថា ធន គឺ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ឯ​ជ័យ គឺ​ជ័យ​ជំនះ ឬ​និយាយ​ថា អ្នក​មាន​ជ័យ​ជំនះ គឺ​បញ្ញា​ការ​ឈ្លាស​វៃ​របស់​បុគ្គល​ធនញ្ជ័យ ដែល​ហៅ​ថា "អរិយទ្រព្យ"។ ចំណង​ជើង​រឿង​នេះ អាច​មាន​ការ​ភាន់​ច្រឡំ ព្រោះ​ថា ៖ មាន "ធនញ្ជ័យ" ឬ​ថា អាជ័យ​ទៀត តែ​តាម​ពិត...

ពិពណ៌នាសង្ខេបពីរឿង មាលាដួងចិត្ត

ពិពណ៌នាសង្ខេបពីរឿង មាលាដួងចិត្ត

ថ្ងៃទី២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៧:៥៧នាទី

យល់ដឹងពីប្រេតទាំង ១២ ពួក

យល់ដឹងពីប្រេតទាំង ១២ ពួក

ថ្ងៃទី០២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៧:១៤នាទី

ប្រភពនៃពាក្យថា “ជ័យហោង សួស្តិ៍ហោង”

ប្រភពនៃពាក្យថា “ជ័យហោង សួស្តិ៍ហោង”

ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៤:២០នាទី