សោភ័ណភាពនៃមក្កុដតួអង្គផ្សេងៗក្នុងគំនូរបុរាណខ្មែរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:២៦នាទី

ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះតែបានទទួលឯកសារយ៉ាងល្អពីបងដារ៉ាគឺសោភ័ណភាពនៃ​មក្កុដតួអង្គផ្សេងៗក្នុងគំនូរបុរាណខ្មែរខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានស្គាល់ពីរូបរាងនៃមក្កុដទាំងនេះឥឡូវនៅចាំអី​ទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរូបខាង​ក្រោមនេះ ៖

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់