កវីក្រមង៉ុយចែកកូនជា៣ប្រភេទ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៣២នាទី

សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានរបស់វិបសាយ ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំ អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹង ឬឮពីកវីនិពន្ធលោកតាក្រមង៉ុយហើយមែនទេ?ហើយវិបសាយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំក៏ធ្លាប់ បានចុះផ្សាយពីប្រវត្តិខ្លះនៃលោកតាដែរឥឡូវថ្ងៃនេះយើងបានយកអត្ថបទមួយមកចុះផ្សាយ ទៀតគឺទាក់ទងនិងកូន ថាតើកូនមានប៉ុន្មានប្រភេទ?ក្នុងច្បាប់កេរកាលថ្មី កវីក្រមង៉ុយបាន ចែកកូនជា៣ប្រភេទ

  • អវជាតបុត្រ៖ គឺកូនដែលមិនស្គាល់តាមដំបូន្មានឳពុកម្តាយ ហើយធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់នៃ ជនពាល។
  • អនុជាតបុត្រ៖ គឺកូនដែលស្តាប់តាមដំបូន្មានឳពុកម្តាយស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវ។
  • អតិជាតបុត្រ៖គឺកូនដែលល្អបរិសុទ្ធប្រសើរជាងឳពុកម្តាយហើយដឹកនាំឳពុកម្តាយ ឆ្ពោះទៅកាន់បរមសុខ (ព្រះនិព្វាន)។
រូបភាពសកស្រង់ពីchanbokeo

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់