ហនុមានជានរណា?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២១ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:១៦នាទី

ហនុមានគោរពស្រលាញ់ចេះជួយយកអាសាឳពុកមាពេលពាលីដេញសុគ្រីពសុគ្រីបាន រត់ទៅពួននៅភ្នំមួយក្បែរអាស្រមឥសីមគ​តង្គតូចចិត្តបងពាលីសោយសោកាសស្ទើរមរ ណាពេលនោះមានតែហនុមានទេដឹងពីសុខទុក្ខដូចជា ជលនេត្រ ជាតជល​នទីល្ហែង ហូរចេញពីគិរីគឺជ្រោះ។ មានតែហនុមានជាក្មួយ ក្មេងរក្សានូវកំដរសព្វថ្ងៃ។

១. ជាសត្វរហ័សរហួនឆ្លាតវៃ មានមហិរិទ្ធិខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យ
២. ជាសេនាដ៏ស្មោះត្រង់ តាមបម្រើម្ចាស់អស់ពីសមត្ថភាពជួយយកអាសានៅពេលដែល ម្ចាស់ជួបទុក្ខភ័យមានហនុមានមានអំណាចខ្លាំងពូកែណាស់ ទៅរកថ្នាំព្យាបាលរបួសព្រះ លក្ស្មណ៍ក្តីទៅឃាត់ដំណើរគោចរព្រះអាទិត្យសុទ្ធសឹងពឹងលើ សមត្ថភាពហនុមានទាំងអស់

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់