លក្ខណៈដីក្រហម


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:២៦នាទី

ដីក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចជា៖

  1. មានពណ៌ក្រហម
  2. មានកម្រាស់មធ្យមពី១៥ម ទៅ ២០ម
  3. មានសមាសភាពល្អ តែបើគ្មានគម្របទេ ដីនេះនឹងទទួលរងគ្រោះពីបន្សោះពីសំណឹក និងពីការរាតត្បាតនៃដើមទន្ទ្រានខែត្រ
  4. ជ្រាបទឹកនៅរដូវប្រាំងដែលឡើងតាមអាកាសធាតុធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដែលមានឫសជ្រៅ អាចធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតបាន
  5. ដង្ហើមទឹកនៅជ្រៅ៖ ដូចនេះដីនេះមិនល្អសម្រាប់ធ្វើជាស្រែចំការនោះទេ
  6. មានជីជាតិល្អ ជាពិសេសសម្បូរអាស៊ីតផូស្វរិច

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់