សម្លៀកបំពាក់សម័យមុនអង្គរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១០:៥៣នាទី

ប្រជាជនខ្មែរនាសម័យនោះ ប្រហែលជាចូលចិត្តស្លៀក តែប្រហែលជាមិនចូលចិត្តពាក់ទេ ដោយទុកឲ្យដង ខ្លួននៅទទេស្អាត ។ក្រណាត់ដែលជនជាតិខ្មែរប្រើមាន៖

  • ក្រណាត់សូត្រផ្កា ចរបាប់ ល្បើកនិងក្រណាត់អំបោះ ។
  • ពណ៍ក្រណាត់ប្រើទៅតាមវណ្ណៈទាំង៤ ។
  • គេច្រើនស្លៀកសំពត់សំឡុយវែង ឬខោរឹបត្រឹមជង្គង់ ឬចង់ក្បិនតាមបែបឥណ្ឌា ក្រិក អ៊ីរ៉ង់ ។

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់