លក្ខណៈខ្លះៗនៃសិវលិង្គ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៣៧នាទី

       សិវលិង្គ គឺជាចម្លាក់មួយនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលយើងតែងបានដឹងថានាសម័យអង្គរ ចម្លាក់រូបលិង្គព្រះឥសូរគឺបានឆ្លាក់ឡើងពីថ្មពណ៌ប្រផេះដែលមានរាងរៅដូចខាងក្រោម៖

  1. ផ្នែកខាងលើមានរាងមូលវែងដូចសសរ
  2. ផ្នែកកណ្តាលមានរាង ៦ ជ្រុង៨ ជ្រុង ជាទម្រ
  3. ផ្នែកខាងក្រោមមានរាង ៤ ជ្រុង ស្មើជាទម្រដែរ
  4. នៅលើរូបលិង្គខ្លះគេធ្លាក់មុខមនុស្សនៅផ្នែកខាងលើដែលគេហៅថាមុខលិង្គ។

       ជាទូទៅយើងតែងប្រទះឃើញថាគេនិយមតម្កល់លិង្គព្រះឥសូរនៅពីលើទម្រមួយ ដែលទម្រនោះគេហៅថាយោនី នាងឧមាដែលជានិមិត្តរូបនៃការបង្កើតលោក។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់