សិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និង​ស្មារតី​របស់ ប្រជា​ពល​រដ្ឋ ក្នុង​ស​ង្គ​ម​ប្រជាធិបតេយ្យ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៦ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ០៦:៣០នាទី

ក​. សិទ្ធិ​

​- បោះឆ្នោត និង​ឈ​រ​ឈ្មោះ​ជាបេ​ក្ខ​ជន​អោយគេ បោះឆ្នោត​

​- ចូលរួម ឬ​បង្កើត​គណៈបក្សនយោបាយ​

​- ចូលរួម ឬ​បង្កើត​សហ​គមន៍​

​- ទាមទារ​អោយ​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​តាម​ឆ​ន្ទះ​របស់ខ្លួន​

 

​ខ​. កាតព្វកិច្ច​

​- គោរ​ព​ប្រតិបត្តិ​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​ច្បាប់​នានា​

​- គោរ​ព​សិទ្ធិមនុស្ស​

​- ចូលរួម​បោះឆ្នោត ដឹងលឺ​

​- ចូល​រួចំ​ណែក​ក្នុង​កិច្ចការ​រដ្ឋ​

 

​គ​. ស្មារតី​

​- អត់ធ្មត់​

​- អនុ​គ្រោះ​

​- សម្របសម្រួល​

​- សហការគ្នា​

​- ជជែក​វែកញែក​រក​ខុសត្រូវ។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់