វប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានតំណាងដោយ ៧ ប្រភេទដែលអ្នកគួរដឹង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៤:៥០នាទី

តើអ្នកអស់គ្នាមានដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរទេ?អ្វីដែលតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរដ៏រុងរឿងមាន ៧ ដែលបានចែកជាពីរប្រភេទគឺ រុក្ខជាតិ និង សត្វដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • រុក្ខជាតិ                   ដើមត្នោត
  • ចតុប្បាទសត្វ         គោព្រៃ
  • ឧរង្គសត្វ                  អណ្តើកសសៃ  (អណ្តើកហ្លួង)
  • បក្សីសត្វ                 ត្រយង
  • មច្ឆជាតិ                   ត្រីគល់រាំង
  • បុផ្ផាជាតិ                  ផ្ការំដូល
  • ផលជាតិ                  ចេកពងមាន់

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់