តើអ្នកមានដឹងពីអត្ថន័យល្បែងបិទពួនទេ?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៥:៥១នាទី

ល្បែងបិទពួន ជាល្បែងម្យ៉ាងដែលពួកកុមារាកុមារីជំទង់ៗតែងលេងកំសាន្តនាពេលរាត្រីខែភ្លឺ។ ល្បែងនេះគេលេងគ្មានកំណត់ខែណា ឫរដូវណាទេ នៅខែណា រដូវណាក៏គេអាចលេងបាន ឱយតែមានពេលលំហែ ហើយគ្មានកំណត់់ចំនួនមនុស្សឡើយ។ក្នុងការលេងល្បែងនេះ គឺពួកម្ខាងអ្នកពួន ឯម្ខាងទៀត អ្នកដើររត់ ការរកឃើញគេដេញចាប់ពួកអ្នកពួន ដើម្បីញៀច (មួលស្លឹកត្រចៀក)។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់