តើអ្នកជឿទៅលើជីវិតក្រៅភព ( Alien ) ដែររឺទេ?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ០៩:៤៧នាទី

ភពផែនដីរបស់​យើងបានអភិវត្តន៍ ពីយន្តហោះធន់តូចដល់ធន់ធំ រហូតដល់អាចបញ្ជូនយាន្តអវកាសទៅភពផ្សេងបាន ដើម្បីរុករកភាវរស់មាន ជីវិត នៅ ក្នុង Galaxy រាប់រយលាន ឆ្នាំពន្លឺ ពី galaxy មួយ ទៅ galaxy មួយទៀត ដោយបានប្រើកែវយឺត Telescope ចាប់យករកភាព នឹងអាចដឹងពីការ អភិវត្តន៍ របស់ galaxy នីមួយៗ ចុះប្រិយមិត្តដែរគិតទេថាពួកគេរុករកពួកយើងវិញទេ ?

អាចមានភពខ្លះវិជា្ចសាស្រ្តរបស់ពួកគេអាចរីកចំរើនជាងយើងរាប់រយឆ្នាំ ដែរមនុស្សក្នុងផែនដីតែងតែនិយាយពី ថាសហោះ (UFO ) ដែល លោកខាងលិចអះអាងថាវាបានចុះមកភពផែនដីយើងយូរមកណាស់ហើយ ហើយយាន្ត UFO នេះមានល្បឿនលឿនខ្លាំងណាស់។ ហើយមានភពខ្លះទៀតទើបតែក៏កើតឡើងគ្នានការរីកចំរើន ដូចជំនាន់យុគថ្មបំបែក ក៏ថាបានតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្លាប់សង្ស័យទេថា ភាវៈរស់ក្រៅភពពិតជាមាន រឺ ក៏គ្មាន ??? ឯកសារខាងក្រោមនេះ នឹង Video ដែរអាចបញ្ចាក់ ថា ( Aline ) មានរឺក៏អត់អាស្រ័យទៅលើការលើកឡើងជាមតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

សូមទស្សនាវិដេអូ

អត្ថបទទទូលបានពីប្រិយមិត្តឈ្មោះ៖ Chea Tong Hour

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់