រូបមន្តសាមញ្ញមួយសម្រាប់ការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៩:១៩នាទី

ខាងក្រោមនេះជាគំនិតមួយដែលគួរឱ្យគិត! ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនធ្វើការពេញម៉ោងទៅលើការងារនិងពេលវេលាដែលជាផ្នែកមួយរបស់អ្នក?​ ហើយអ្វីដែលជាអារម្មណ៍មួយដែលអ្នកនឹងមានពេលដែលអ្នកអាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថា “ខ្ញុំកំពុងធ្វើការដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ។ ខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការដើម្បីតែការចំណាយរបស់ខ្ញុំនោះទេ។ នៅពេលដែលអ្នកមានផែនការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ អ្នកនឹងមានការលើកទឹកខ្លួនឯង។ ដូច្នេះខ្ញុំចង់ចែករំលែករូបមន្តសាមញ្ញមួយសម្រាប់ការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ។ នេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំនៅលើរបៀបទុកដាក់ប្រាក់គួរតែត្រូវបានបម្រុងទុក។

៧០នៃ៣០​ នៃប្រាក់ចំណូល
រៀនរស់នៅលើ៧០ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ដូចជាការទិញទំនិញដែលចាំបាច់ និងវត្ថុដែលមានតម្លៃយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។

ជំនួយមនុស្សធម៍
 ក្នុងចំណោម ៣០ភាគរយមិនទាន់បានចំណាយ មួយភាគបីគួរតែទៅរកសេចក្ដីអាណិតស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយ។ ជំនួយមនុស្សធម៍ គឺជាទង្វើនៃការផ្តល់ត្រឡប់ទៅសហគមន៍និងជួយដល់អ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវការជំនួយ។

ការ​វិនិយោគ​ដើម​ទុន
ជាមួយនឹង១០ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នក អ្នកកំពុងនឹងបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ ដូច្នេះលុយដែលយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជាការទិញ ជួសជុល ផលិតឬលក់។ គន្លឹះសំខាន់គឺការចូលរួមក្នុងពាណិជ្ជកម្មបើទោះបីជាមានពេលវេលាតិចតួចក៏ដោយ។ វាជាផ្នែកមួយអាចអភិវឌ្ឍជំនាញនៅកន្លែងធ្វើការឬតាមរយៈចំណូលចិត្តរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាអាចប្តូរទាំងនេះចូលទៅជាសហគ្រាសបានផងដែរ។

ការសន្សំ
១០ ភាគរយមុននឹងត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងការសន្សំ។ ខ្ញុំពិចារណាថានេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៃផែនការទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកព្រោះវាអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយរៀបចំអ្នកសម្រាប់ “វិសមកាល” នៃជីវិតរបស់អ្នក។
ទស្សនវិជ្ជាបានផ្ដល់នូវនិយមន័យនៃពាក្យ”អ្នកមាន”និង”អ្នកក្រីក្រ” ។ អ្នកក្រចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេនិងរក្សាទុកនូវអ្វីដែលបានចំណាយ។ អ្នកមានរក្សាទុកប្រាក់របស់ពួកគេនិងការចំណាយអ្វីដែលនៅសេសសល់។

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់