អត្ថន័យនៃការកូរសមុទ្រទឹកដោះតាមបែបខ្មែរ និងបែបព្រះពុទ្ធសាសនា


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៥ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:២៣នាទី

ថ្ងៃនេះ(ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំ)មានចំណងដៃមួយជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអានស្តីពី អត្ថន័យកូរសមុទ្រទឹកដោះតាមបែបក្មែរ(ខ្មែរ) និងបែបព្រះពុទ្ធសាសនា។តើអ្នកមានបានដឹងឬនូវថារូបតើរូបទេវតា៥៤ និង យក្ស៥៤ តំណាងអោយអ្វី? ចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំបានធ្វើការចុះផ្សាយរួចម្តងហើយតែ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយតែអត្ថន័យនៃរឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះទេចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសុំនិយាយតែម្តង

  • ទេវតាតំណាង សភាវៈល្អ
  • អសុរៈតំណាង សភាវៈអាក្រក់
  • ទាញព្រ័ត្រតំណាង ភាពប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងចិត្តល្អ និង ចិត្តអាក្រក់
  • ព្រះវិស្ណុតំណាង អាជ្ជាកណ្តាល
  • អណ្តើកតំណាង ឧបាទានខន្ធ
  • ទឹមអម្រិត គឺទឹកអមតៈតំណកទឹកដោះដំបូងរបស់មាតាក្នុងដែនដីមាតាធិបតេយ្យ
  • ទេវៈ ៥៤ និង អសុរៈ ៥៤ តំណាងអង្កាំនៃការតាំងសមាធិតំកល់ចិត្តអោយស្ងប់

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់