វិធីផ្សំថ្នាំពីធម្មជាតិសម្រាប់ការពារជម្ងឺមាន់នៅរដូវប្រាំង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៨:៤១នាទី

សម្រាប់រដូវក្តៅយើងប្រើថ្នាំសំបកគ បណ្តូលពេជ្រ និងគល់ស្លឹកគ្រៃយកមកត្រាំក្នុងទឹក។ ទឹកត្រូវដាក់ចំនួន ២លីត្រ សំបកគស្ទោះប៉ុន៣ធ្នាប់ ប្រវែង១ចង្អុលដៃ គល់ស្លឹកគ្រៃមួយចំហៀងគល់ បណ្តូលពេជ្រយកតិចទេ មួយចំណិតស្តើងតូច យកទៅញីវានៅក្នុងទឹកនោះឲ្យល្វីងក្នុងទឹកនោះតិចៗបានហើយ។ បន្ទាប់មកយើងដំគល់ស្លឹកគ្រៃឲ្យទក់ និងសំបកគដំឲ្យទក់ៗ ដាក់ចូលក្នុងទឹក រួចចាក់ទឹក ២លីត្រមកត្រាំដាក់ឲ្យមាន់ផឹកក្នុងរយៈពេលប្រហែល១ថ្ងៃហ្នឹង។ បើកាលណាយើងអស់ទឹក យើងអាចថែមទឹកបានទៀត ដោយថ្នាំយើងមិនចាំបាច់ថែមទេ ព្រោះវាចេញនៅក្នុងនោះខ្លះ ប៉ុន្តែកុំឲ្យតែអស់ទឹករលីងពីស្នូកពេក។ យើងដាក់ហ្នឹង យើងមើលមាន់ បើកាលណាវាផឹកមួយហ្វូង មួយក្រុមវាហ្នឹង បើមាន់ ២០ ទៅ ៣០ បើវាផឹកចង់គោក យើងអាចចាក់ថែមទឹកបាន។

ផ្តល់សិទ្ធដោយ៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់