វិធីធ្វើថ្នាំជួយបន្ថយរោគលើសឈាម


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ២១:១១នាទី

ដើម្បីធ្វើថ្នាំជួយបន្ថយរោគលើសឈាមអ្នកត្រូវមានធាតុផ្សំដូចជា ស្មៅជើងក្រាស់ ផ្លែភ្នៅ ដើមផ្ទីបន្លា ឬសនិងគល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង វល្លិជុយ ដើមគ្រុង វល្លិគុយ ដើមកណ្តៀរខ្មូត ដើមបបួយខ្ទឹមសរ។ (សម្រាប់ដើមណាដែលមិនស្គាល់អាចសួរអ្នកលក់ថ្នាំខ្មែរបាន)។

របៀបផ្សំថ្នាំ៖

ដើមគ្រុង២ខាំ វល្លិគុយ២ខាំ វល្លិជុយ១ខាំ ដើមកណ្តៀរខ្មូត២ខាំ ឬសផ្ទីបន្លា៣ខាំ ស្មៅជើងក្រាស់១ខាំ ដើមបបួយ២ខាំ ផ្លែភ្នៅ៣ខាំ ដើមបបួយ ២ខាំ ផ្លែភ្នៅ៣ខាំ គល់ស្លឹកគ្រៃចាស់១ខាំ រំដេងកន្លះខាំ ខ្ទឹមសរ២ខាំ យកមកស្ងោរ ១ឆ្នាំងដី ហូបធម្មតាជាប្រចាំ។

ផ្តល់សិទ្ធដោយ៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់