សារៈប្រយោជន៍ការចាប់ដង្កៀបនៅលើស្លឹកត្រចៀក


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ២១:៣៥នាទី

ជឿទេថាការចាប់ដង្កៀប នៅលើចំណុចណាមួយនៃត្រចៀករបស់អ្នកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពបើមិនជឿសូមអានទាំងអស់គ្នាជាមួយការបកស្រាយដូចខាងក្រោម។

១. ផ្នែកខាងលើបំផុតនៃត្រចៀក៖ នេះជាផ្នែកមួយនៅលើគេបំផុតនៃត្រចៀករបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើខ្នង និងស្មារបស់អ្នក។ ការចាប់ដង្កៀបនៅកន្លែងនេះមួយនាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ជំនួផ្នែកនៃកន្លែងនោះ។

២. ផ្នែកទី២៖ ផ្នែកនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅសរីរាង្គរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលសូមចាប់ដង្កៀប នៅលើកន្លែងនេះដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ធូស្រាល។

៣. ផ្នែកទី៣៖ ផ្នែកនេះ គឺត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសន្លាក់របស់អ្នក ការចាប់ដង្កៀបនៅកន្លែងនេះអាចផ្តល់នូវការផ្តល់ជំនួយឲ្យធូស្បើយប្រសិនបើសន្លាក់របស់អ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍រឹង ឬឈឺចាប់។​

៤. ផ្នែកទី៤៖ ការចាប់ដង្កៀបនៅកន្លែងនេះផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការជួយបំពង់ករបស់អ្នក។ វាអាចជួយឲ្យគេងបានលក់ស្រួលប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍តានតឹង។​

៥. ផ្នែកទី៥៖ ការចាប់ដង្កៀបនៅកន្លែងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និងក្រពះ។

៦. ផ្នែកទី៦៖ កន្លែងនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយក្បាល និងបេះដូងរបស់អ្នក។ ការចាប់ដង្កៀបនៅកន្លែងនេះអាចជួយដល់សុខភាពបេះដូងរបស់អ្នក និងបំបាត់ការឈឺក្បាលផងដែរ។

ផ្តល់សិទ្ធដោយ៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់