ខ្លះៗពីដើមរុក្ខជាតិ អែម


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១១:៤៧នាទី

អែមគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលតែងតែដុះបានជាមួយប្រភេទដី ល្បាយខ្សាច់ដីភ្នំ ហើយវាជារុក្ខជាតិប្រភេទ វល្លិ។ រុក្ខជាតិប្រភេទនេះគេតែងបានឃើញវាដុះនៅតាមព្រៃស្រោង ឬព្រៃល្បោះ និងវាអាចរស់នៅបានជាមួយអាកាសធាតុដែលមានលក្ខណះក្តៅហើយសើម។ រុក្ខជាតិអែមនេះវាអាចរស់នៅលើផែនដីបានពីអាយុ ១០ឆ្នាំ ដល់ ៣០ឆ្នាំ ហើយវានឹងចេញផ្កាចាប់ពី ខែ មករា ដល់ ខែ កុម្ភៈ និងផ្លែចាប់ពីខែ មីនា ដល់ ខែ មេសា ហើយអែមបន្តពូជដោយគ្រាប់

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់