១៩ សន្លឹកនៃលាក់ខ្លួនល្អឥតខ្ចោះរបស់សត្វឆ្កែ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៦ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៥:៤១នាទី

បើសិនអ្នកធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែអ្នកប្រហែលជាបានសង្កេតឃើញថាពេលខ្លះសត្ចឲវឆ្កែប្រៀបបាននឹងកូនក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងដែរ។ សត្វឆ្កែវាតែងតែរង់ចាំយើងមកផ្ទះ ឬលេងជាមួយយើងស្ទើតែរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់វាថែមទៀតនៅពេលអ្នកមើលរូបភាពទាំងនេះដែលពួកវាបានកំពុងពួនពីការរករបស់អ្នកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតែម្តង។ តោះមើលទាំងអស់គ្នាថាពួកវាពូកែលាក់ខ្លួនកម្រិតណាដែរ។

មាននរណារកខ្ញុំឃើញទេ

លាក់ខ្លួនបានជិតល្អណាស់

អាមួយនេះរកកន្លែងល្អមែន

លាក់បានតែខ្លួនតែនៅគូថ

លាក់ខ្លួនបានល្អពេកហើយ

លាក់ខ្លួនជិតល្អតែគួថនៅក្រៅទាំង ២

កន្លែងលាក់ខ្លួនដែលល្អបំផុត

មើលមិនចង់ដឹងថាមានឆ្កែមួយក្បាលកំពុងលាក់ខ្លួន

ពូកែលាក់ខ្លួនមែន

ពួនប៉ុននឹងហើយរកមិនឃើញទេ

លាក់ខ្លួនយ៉ាងល្អមែនៗ

លាក់ខ្លួនរបស់គេមែនបាត់តែក្បាល នៅខ្លួនលើគោក

ធានាគ្មាននរណារកខ្ញុំឃើញទេ

ទីលាក់ខ្លួនដ៏សុវត្តិភាពបំផុត

ចេញគួថហើយ

លាក់ខ្លួនជិតពេកហើយ

ពូកែមែនចេះលាក់ខ្លួនចឹង

រកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញការពិតនៅនឹងសោះ

ឆ្លាតមែនចេះមកលាក់ខ្លួននៅនឹង

ប្រភព៖ Brightside

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់