ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២០ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៩:១៣នាទី

ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរនិន្ទទ្រវរ្មីនទី២ ព្រះមាតាព្រះនាមចុឌាមមុនី្ន ដែលជាព្រះរាជបុត្រីព្រះបាទហសិវរ្ម័នទី៣ ហើយព្រះអង្គត្រូវជាបងប្អូនជីទួត​មួយនឹងព្រះបាទសូរិយោវរ្ម័នទី២។
រាជទេវីជាព្រះបានរៀបអភិសេកជាមួយ​នឹងព្រះនាងជ័យរាជទេវី ជាព្រះអគ្គមហេសី ហើយមានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គ ព្រះនាមស្រិន្ទ្រវរ្ម័ន។ព្រះបាទជ័យរវ្ម័នទី៧ ដើមឡើយឈ្មោះ ជ័នធ័ន ប្រសូតប្រមាណឆ្នាំ ១១២៥ ហើយព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យ ក្នុងគ.ស ១១៨១ ក្នុងចន្លោះ ស.វទី១២ និងដើម ស.វទី១៣៕

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់