២៥ សន្លឹកបង្ហាញថាក្មេងៗគួរតែមានសត្វចិញ្ចឹមមួយនៅជាមួយពួកគេ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៩:១៦នាទី

បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមអ្នកច្បាស់ជាចិញ្ចឹមសត្វ ឆ្កែ ឬឆ្មានៅផ្ទះរបស់អ្នក។ សត្វទាំងនេះបានក្លាយជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់យើងដូចមនុស្សដែរ។ បើសិនជាយើងបានចិញ្ចឹមសត្វ ឆ្កែ ឬឆ្មាប្រៀបបានយើងមានកូនក្មេងម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងដែរព្រោះថាពួកវាតែងតែប្រឡែងលេងជាមួយយើង និងរង់ចាំយើងមកពីសាលា ឬពីធ្វើការផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះបានបង្ហាញពីរូបគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់កូនក្មេងតូចៗជាមួយសត្វចិញ្ចឹមរបស់គេដែលមើលទៅហាកដូចជាស្និតស្នាលនិងមានសុភមង្គលណាស់។ ឪពុកម្តាយទាំងអស់គួរតែមានសត្វទាំងនេះចិញ្ចឹមនៅផ្ទះព្រោះពួកវាក៏អាចជួយមើលកូនតូចរបស់អ្នក និងជាដៃគូលេងជាមួយកូនរបស់អ្នកដែរ។

ប្រភព៖ Brightside

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់