ទិញភ្លាមបញ្ចុះភ្លាមជាមួយ Pi Pay រហូតដល់ 20%នៅហាងកាហ្វេនិស្សិត


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ២២:១៩នាទី

ពិតជាអស្ចារ្យមែនគ្រាន់តែអ្នកធ្វើការបង់ប្រាក់ជាមួយ Pi Pay នៅពេលអ្នកទិញកាហ្វេ ឬរបស់ផ្សេងទៀតនៅហាងកាហ្វេនិស្សិត (Nisset Cafe) អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 20%។ តោះនៅចាំអីទៀតសូមបង្កើតគណនីមួយជាមួយ Pi Pay ហើយបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលអ្នកធ្វើការបង់ប្រាក់។

 

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , , , , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់