១៥ សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វមានផ្ទៃពោះដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១០:៥២នាទី

ក្នុងនាមជាម្តាយម៉្យាងនាពេលអនាគតគឺតែងតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាត និងកូនមានសុខភាពល្អ។ បើយើងមកមើលសត្វទាំងនេះវិញពួកវាក៏មិនខុសពីមនុស្សយើងដែរពួកវាក៏មានចិត្តស្រឡាញ់កូនរបស់វាដែរសូមមើលរូបទាំងនេះអ្នកនឹងបានឃើញពួករបស់ពួកវាធំៗហើយពិតជាគួរឱ្យស្រឡាញ់មែនទែនតោះចាំអីទៀតមើលរូបភាពទាំង ១៥សន្លឹកទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖ brightside

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់