បាខែមអង្គរឆ្នាំ ២០១៧វិលមកវិញជាថ្មីនៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាប


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៨:៣១នាទី

ប្រហែលជាមនុស្សជាច្រើនមកហើយដែលបានស្គាល់នូវព្រឹត្តិការបាខែមពីព្រោះថាព្រឹត្តិការនេះសម្រាប់នេះផងបានរៀនចំ២ដងរួចមកនៅដែលមានដូចជា បាខែមខេត្តកំពង់ចាម និងបាខែមកំពត។ សម្រាប់ពេលនេះបាខែមនឹងរៀបចំ “សិក្ខាសាលា បច្ចេកវិទ្យា និងចាប់ផ្តើមជំនួញ” នៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី ០៩ ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Build Bright University (BBU) ក្រុងសៀមរាប។

តើអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយ ឬនៅ? តោះចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវនេះតាមរយៈតំណនេះ https://barcampangkor17.eventbrite.com

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

Tel: 010 307575
Email: info@barcampcambodia.org

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , , , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់