ម៉ោង និងក្បួនសែនដកជើងធូបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២១ មករា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១១:១៤នាទី

កម្មវិធីសែនដកជើងធូបគឺជាប្រពៃណីមួយដែលបងប្អូនជាប់ខ្សែរស្រឡាយចិនតែងបារម្មធ្វើមុនពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមកដល់។ តាមជំនឿបើសិនជាយើងសែនដកជើងធូបត្រូវក្បួននោះយើងនឹងរកស៊ីបាន មានលាភសំណាងមកដល់ខ្លួនយើងកាត់តែច្រើន។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១នេះថ្ងៃដកជើងធូបគឺចំថ្ងៃ សុក្រ ទី ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានពេលវេលាល្អសម្រាប់សែនដូចខាងក្រោម៖

 • ម៉ោងសែន
  • ចន្លោះពីម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១១ព្រឹក
 • របៀបសែនទេវតាមុខផ្ទះ
  • ផ្លែឈើ ៣មុខ
   • ផ្លែប៉ោម
   • ផ្លែក្រូចខ្វិច
   • ផ្លែសារី
  • សាសែ ១ចាន
   • មាន់ស្ងោរ
   • សាច់ជ្រូក
   • យីហឺ
  • តែ ៣ពែង និងស្រាស ៣ពែង
  • ទៀនក្រហម ១គូ
  • ក្រដាស់សែនទេវតា ១ឈុត
  • អុជធូបម្នាក់ ៣សសៃ
 • របៀបសែនទេវតាយាមផ្ទះ
  • ក្រូវខ្វិច ២គ្រាប់ ម្ខាងដាក់ ១ចាន
  • ក្រដាស់សែនទេវតា ម្ខាង ១ឈុត
 • របៀបសែនទេវតាជំនាងផ្ទះ
  • ផ្លែឈើ ៥មុខ
   • ផ្លែប៉ោម
   • ផ្លែក្រូចខ្វិច
   • ផ្លែសារី
   • ផ្លែមៀន
   • ផ្លែចេក
  • សាសែ ១ចាន
   • មាន់ស្ងោរ
   • សាច់ជ្រូក
   • យីហឺ
  • តែ ៥ពែង និង ស្រាស ៥ពែង
  • ទៀនក្រហម ១គូ
  • ក្រដាស់សែនទេវតា ១ឈុត
  • អុជធូបម្នាក់ ៥សសៃ
 • របៀបសែនទេវតាចង្ក្រាន
  • ផ្លែឈើ ៣មុខ
   • ផ្លែប៉ោម
   • ផ្លែក្រូចខ្វិច
   • ផ្លែសារី
  • សាសែ ១ចាន
   • មាន់ស្ងោរ
   • សាច់ជ្រូក
   • យីហឺ
  • តែ ៣ពែង និងស្រាស ៣ពែង
  • ទៀនក្រហម ១គូ
  • ក្រដាស់សែនទេវតា ១ឈុត
  • អុជធូបម្នាក់ ៥សសៃ

សម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង ៥ ដូចជា ឆ្លូវ មមី មមែ ច រោង ត្រូវអុជធូបក្រោយគេបង្អស់

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , , , , , , , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់