សោភ័ណរបាំបុរាណ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៨:៤៦នាទី

សោភ័ណរបាំបុរាណមានដូចជា៖

  • ក្បាច់រាំមាន៤៥០០ក្បាច់សុក្រឹត
  • សម្លៀកបំពាក់តុបតែងកាយតួសម្តែង
  • មនោសញ្ចេតនា ទឹកមុខ សម្តែងតាមក្បាច់
  • សំភារៈតុបតែង៖ ម្កុដ កងដៃ កងជើង…
  • ការតុបតែងឆាក (ជាគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំពុំសូវសំខាន់)

តួដែលលើកយកមកសម្តែងភាគច្រើនជានារី។ បុរសភាគតិចណាស់ហើយបើមានគឺប្រើក្នុងតួស្វា តួត្លុក

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់