ព្រះពុទ្ធសាសនា

ត្រៃសរណៈនៃសាសនាទាំងបី

ត្រៃសរណៈនៃសាសនាទាំងបី

ថ្ងៃទី០១ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១២:៤០នាទី

សាសនាព្រះពុទ្ធ ព្រាហ្មណ៍សាសនា និងគ្រិសសាសនាមានត្រៃសរណះដូចគ្នាមានដូចជា ក. ត្រៃសរណះតាមព្រះពុទ្ធសាសនា៖ ព្រះពុទ្ធព្រះបរមសាស្តាចចារ្យ ព្រះធម៌ក្បួនច្បាប់ទូន្មានអោយ...

រៀបរាប់ពីពុទ្ធប្រវត្តិ

រៀបរាប់ពីពុទ្ធប្រវត្តិ

ថ្ងៃទី២៧ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:០២នាទី

ចាប់បដិសន្ធិ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំរកា ប្រសូត៖ ថ្ងៃសុក្រ ១៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំច ក្នុងព្រៃ លុម្ពីនី សោយរាជ្យ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំ ឆ្លូ...

ដំណើររឿងក្នុងអតីតជាតិទាំង១០របស់ព្រះពុទ្ធអង្គ

ដំណើររឿងក្នុងអតីតជាតិទាំង១០របស់ព្រះពុទ្ធអង្គ

ថ្ងៃទី២១ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង២០:២១នាទី

“ទសជាតក៍”មានន័យថាដំណើររឿងក្នុងអតីតជាតិទាំង១០របស់ព្រះពុទ្ធអង្គកាលនៅជាព្រះពោធិសត្វ។ ពាក្យកាត់បានដល់”តេជសុ នេមភូចនាវិវេ”។ ជាតិទាំង១០ និង...

អវតាព្រះវិស្ណុទាំង ១០

អវតាព្រះវិស្ណុទាំង ១០

ថ្ងៃទី០៣ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:០១នាទី

ម័តស្យ : ត្រីបានជួយជីវិតមនុស្សឲ្យរួចផុតពីទឹកជំនន់ដែលបង្កើតឡើងដោយយក្សឈ្មោះហយគ្រីវៈ កូរម : អណ្តើកជួយទប់ភ្នំមន្ទរ កុំឲ្យរលើងដើម្បីកូរសមុទ្រទឹកដោះ ក្នុងបំណងរកទឹក...