មកដល់ថ្មីទៀតហើយល្បែងកម្សាន្តថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលលេង ចឹងនៅចាំអីទៀតក្រៅពីទទួលចំណេះដឹងទូទៅនិងតំបន់ទេសចរណ៍ពីគេហទំព័រខ្ញុំស្រឡាញ់ ប្រទេសខ្ញុំហើយយើងគេចែកជាល្បែងកម្សាន្តល្អៗដែលមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរសូមលេងទាំង អស់គ្នារបៀបលេង ចុច ម៉ៅឆ្វេងដើម្បីបាញ់សត្រូវ ចុច R ដូចគ្រាប់