ប្រវត្តិសាស្រ្តនានា

នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា

នាគខ្មែរ និង នាគសាសនា

ថ្ងៃទី១៦ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៥:៤៤នាទី

តើចម្លាក់នាគខ្មែរទាំងនេះ ពិតជានាគក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាមែនឬ? ហេតុអ្វីបានសត្វយក្ស និង សត្វគ្រុឌតាមធ្វើបានសត្វនាគ មានវត្តមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រាសាទខ្មែរ គ្រប់សម័យកា...

អត្ថន័យនៃភក្រ្តញញឹមរូបបាយ័ន

អត្ថន័យនៃភក្រ្តញញឹមរូបបាយ័ន

ថ្ងៃទី១០ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:១១នាទី

អត្ថន័យនៃភក្រ្តញញឹម នេត្រាបើកពាក់កណ្តាលនៃរូបបាយ័នតាមការយល់ឃើញ និងតាមការមូលគំនិតជារួមចេញ ពីប្រភពអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើននាក់បានកំណត់ថា៖ ភក្ត្រញញឹមនេត្រាបើកពាក់កណ្ត...

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃរឿងភូមិតិរច្ឆាន

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃរឿងភូមិតិរច្ឆាន

ថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៨:៤២នាទី

រឿង “ភូមិតិរច្ឆាន” និពន្ធក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៤-១៩៦៥ និពន្ធដោយ លោក ឌឹក គាម និងលោកឌឿក អំ។ជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ ទំនើបប្រលោមលោកបែបប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាចលនា ខេមរនិយមដែលឬទទ...