ដំណាំ

អត្ថប្រយោជន៌នៃផ្កាស្បៃរឿងក្នុងកសិកម្ម

អត្ថប្រយោជន៌នៃផ្កាស្បៃរឿងក្នុងកសិកម្ម

ថ្ងៃទី១០ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១១:៣៤នាទី

ផ្កាស្បៃរឿងអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើថ្នាំពុលនៅក្នុងកសិកម្មបានព្រោះថាវាមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិត ផ្កាស្បៃរឿងមានផ្ទុកសមាសធាតុឈ្មោះ Thiophenes ដែលអាចបញ្ច...

វិធីសាស្ត្រដាំត្រសក់ផ្អែម

វិធីសាស្ត្រដាំត្រសក់ផ្អែម

ថ្ងៃទី០៦ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង២១:៤០នាទី

ត្រសក់ផ្អែម ឬមីឡុងជាដំណាំដែលមិនសូវមានការដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ។ ប៉ុន្តែកសិករនៅតំបន់មួយចំនួននិយមដាំ ព្រោះមានការនិយមចូលចិត្ត បរិភោគ និងមានតំលៃថ្លៃនៅលើទីផ...

វិធីផ្សាំល្ហុងសម្រាប់ដាំឆាប់បានទទួលផលល្អ

វិធីផ្សាំល្ហុងសម្រាប់ដាំឆាប់បានទទួលផលល្អ

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង២១:២៦នាទី

បើអ្នកចង់ទទួលបានផលល្អពីដំណាំល្ហុងពេលនេះអ្នកមិនពិបាកទៀតទេបើសិនជាអ្នកចេះនូវវិធីផ្សាំល្ហុងដើម្បីឆាប់បានដាំ និងឆាប់បានទទួលផលមកវិញ។ តើអ្នកត្រូវការមានអ្វីខ្លះ? តោះ...

វិធីសាស្ត្របង្កាត់ពូជស្វាយឆាប់ទទួលបានផល

វិធីសាស្ត្របង្កាត់ពូជស្វាយឆាប់ទទួលបានផល

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង២១:១៨នាទី

បានជាយើងធ្វើការបង្កាត់ពូជស្វាយព្រោះថាការបង្កាត់ពូជដោយផ្សាំវាធ្វើឲ្យស្វាយលូតលាស់បានលឿនធន់នឹងជម្ងឺ និងឆាប់បានផលផ្លែ។ សម្ភារៈ៖ កាំបិតមុតតូចម១ ភ្នែកមែកស្វាយសម្រា...

វិធីផ្សាំកូនពូជក្រូចឆ្មាសម្រាប់យកទៅដាំឆាប់បានផ្លែ

វិធីផ្សាំកូនពូជក្រូចឆ្មាសម្រាប់យកទៅដាំឆាប់បានផ្លែ

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១១:០០នាទី

វិធីនេះធ្វើឲ្យកូនក្រូចឆ្មាមានសុខភាពល្អ មានឬសច្រើន ធន់នឹងការរាំង ការលិចទឹក ឆាប់លូតលាស់បានលឿន និងឆាប់បានផល។ ការជ្រើសរើសពូជ៖ ជ្រើសរើសពូជពីមែកក្រូចដែលមានផ្លែច្រើ...

វិធីរក្សាក្រូចឆ្មាឲ្យនៅស្រស់បានយូរ

វិធីរក្សាក្រូចឆ្មាឲ្យនៅស្រស់បានយូរ

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១០:៤៣នាទី

វិធីខាងក្រោមនេះយើងអាចរក្សាក្រូចឆ្មាឲ្យនៅស្រស់បានរហូតដល់រាប់ខែដោយអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោម។ លាងក្រូចឆ្មាឲ្យស្អាត រួចទុកវាឲ្យស្ងួត តំរៀបត្រូចទាំងនោ...

វិធីសាស្ត្របំបៅពូជក្រូចថ្មី

វិធីសាស្ត្របំបៅពូជក្រូចថ្មី

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១០:២៩នាទី

វិធីបំបៅនេះអាចអោយយើងចំណេញពេលវេលាក្នុងការដាំ បានពូជក្រូចដែលអ្នកចង់បាន ដើមក្រូចថ្មីមានសុខភាពល្អ និងឆាប់ឲ្យផល។ សម្ភារៈ៖ កូនកាំបិត កូនដើមក្រូចដែលបណ្តុះរួចដែលមានដ...

វិធីផ្សំថ្នាំពីធម្មជាតិសម្រាប់ការពារជម្ងឺមាន់នៅរដូវប្រាំង

វិធីផ្សំថ្នាំពីធម្មជាតិសម្រាប់ការពារជម្ងឺមាន់នៅរដូវប្រាំង

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៨:៤១នាទី

សម្រាប់រដូវក្តៅយើងប្រើថ្នាំសំបកគ បណ្តូលពេជ្រ និងគល់ស្លឹកគ្រៃយកមកត្រាំក្នុងទឹក។ ទឹកត្រូវដាក់ចំនួន ២លីត្រ សំបកគស្ទោះប៉ុន៣ធ្នាប់ ប្រវែង១ចង្អុលដៃ គល់ស្លឹកគ្រៃមួយ...

វិធីសាស្ត្របំបៅមែកស្វាយដោយប្រើឬស

វិធីសាស្ត្របំបៅមែកស្វាយដោយប្រើឬស

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៨:៣៧នាទី

អត្ថបទនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានូវវិធីសាស្ត្របំបៅមែកស្វាយដោយប្រើឬស។ អត្ថបទមុនៗយើងបាននិយាយពីការផ្សាំពូជស្វាយច្រើនប្រភេទនៅលើដើមតែ១ និងវិធីផ្សាំពូជស្វាយថ្ម...

វិធីសាស្ត្រដាំដំណាំខ្នុរ

វិធីសាស្ត្រដាំដំណាំខ្នុរ

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៨:៣០នាទី

ដើម្បីដាំដំណាំខ្នុរអ្នកគួរជ្រើសរើសពូជបំបៅពីដើមព្រោះវាមានផ្លែសុទ្ធ ល្អនិងឆាប់បានផ្លែ និងរើសខ្នុរមានខ្លែបច្រើនសាច់ក្រាស់។ ការរៀបចំរណ្តៅ៖ ជីករណ្តៅ ៨តឹកបួនជ្រុង ...