រុក្ខជាតិនៅកម្ពុជា

ខ្លះៗពីដើមរុក្ខជាតិ អែម

ខ្លះៗពីដើមរុក្ខជាតិ អែម

ថ្ងៃទី១០ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១១:៤៧នាទី

អែមគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលតែងតែដុះបានជាមួយប្រភេទដី ល្បាយខ្សាច់ដីភ្នំ ហើយវាជារុក្ខជាតិប្រភេទ វល្លិ។ រុក្ខជាតិប្រភេទនេះគេតែងបានឃើញវាដុះនៅតាមព្រៃស្រោង ឬព្រៃល្...

ខ្លីៗពីរុក្ខជាតិស្តៅដែលរស់បានពីអាយុ៥០ ទៅ ១០០ឆ្នាំ

ខ្លីៗពីរុក្ខជាតិស្តៅដែលរស់បានពីអាយុ៥០ ទៅ ១០០ឆ្នាំ

ថ្ងៃទី០៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១៥:១៣នាទី

ស្តៅគឺជារុក្ខជាតិដែលតែងតែដុះជាមួយប្រភេទដី ល្បាយខ្សាច់ ហើយវាអាចរស់នៅបានតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើម។ រុក្ខជាតិនេះវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដើមដែលវាច្រើនដុះក្នុងព្រ...

តើអ្នកស្គាល់រុក្ខជាតិឈ្មោះ សាលព្រឹក្ស​ទេ?

តើអ្នកស្គាល់រុក្ខជាតិឈ្មោះ សាលព្រឹក្ស​ទេ?

ថ្ងៃទី០៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១៤:០០នាទី

តើអ្នកស្គាល់រុក្ខជាតិឈ្មោះ សាលព្រឹក្ស​ ទេ? សាលព្រឹក្ស​ជារុក្ខជាតិដែលគេតែងបានឃើញវាមានដាំនៅតាមវត្តអារាមដែលវាជាប្រភេទ រុក្ខជាតិដើម។ ដើមរុក្ខជាតិនេះគេតែងឃើញវាអាច...

ខ្ចីៗពីរុក្ខជាតិត្រាចដែលអាចរស់បានពីអាយុ៥០-៦០​ឆ្នាំ

ខ្ចីៗពីរុក្ខជាតិត្រាចដែលអាចរស់បានពីអាយុ៥០-៦០​ឆ្នាំ

ថ្ងៃទី០៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១៣:៤៦នាទី

ត្រាចគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិដើមដែលវាដុះនៅតំបន់ព្រៃស្រោង ព្រៃល្បោះ និងតំបន់ភ្នំរុក្ខជាតិនេះវាអាចរស់នៅបានក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅសើម។ ត្រាចវាអាចដុះបានជាមួយដីប...

តើអ្នកស្គាល់ផ្កា​ក្រឡូមពារ ឬ​បំពង់​ក្រឡោមទេ?

តើអ្នកស្គាល់ផ្កា​ក្រឡូមពារ ឬ​បំពង់​ក្រឡោមទេ?

ថ្ងៃទី០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៨:៤៤នាទី

ក្រុម​ការងារ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា នឹង​មាន​បេសកកម្ម​ចុះ​ស្រាវជ្រាវ​នឹង​អង្កេត​សត្វស្លាប​ព្រៃ​ព្រមទាំង​សត្វ​ ដទៃ​ទៀត​នៅ​ភ្នំ​សំកុស​ដែល​មាន​កម្ពស់ ១៧០០ម. ឋិត...