រូបសំណាក់លោកយាយយ៉ាត


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៦:៥១នាទី

សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងប៉ៃលិនម្តង។អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំគឺពិតជាបានឮនិងបានដឹងអំពិបារមីដ៏ខ្លាំងរបស់លោកយាយយ៉ាតលោកយាយត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរគោរពព្រោះយើងជឿថាគាត់មានបារមីខ្លាំងពូកែ។ រូបសំណាក់របស់លោកយាយយ៉ាតថ្មីត្រូវបានដាក់នៅជើងភ្នំយ៉ាត។ សូមបងប្អូនទាំងអស់ពេលបានទៅលេងប៉ៃលិនកុំភ្លេចទៅបន់ស្រនលោយាយយ៉ាតផងណា៕ :D

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់