ពិធីចូលម្លប់


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:១៨នាទី

ពិធីចូលម្លប់៖ ប្រជាជនយើងកាលពីជំនាន់ដើម ភាគច្រើនលើសលប់ជាត្រកូលកសិករ  ឯភាពតិចទេដែលស្ថិតក្នុងត្រកូលអភិជន ស្តុកស្តម្ភ។   កសិករកសិការនីធ្វើការក្រោមកំដៅថ្ងៃដូចនេះក្នុង១ជីវិតមានតែម្តងសម្រាប់ការរៀបចំការ។  ជៀសពុំរួចត្រូវឱយកូន ស្រីសម្រាកនៅផ្ទះធ្វើការងារស្រាលៗបន្ទំសម្បុរឱយស្រស់ថ្លា  ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គឺទទួលបាននូវដំបូន្មានល្អៗពីឳពុកម្តាយជុំវិញបញ្ហាជីវិត ពិសេសការងារផ្ទះសំបែង និងផ្នែកចរិយាសម្បត្តិរបស់នារីដែលអនាគតនឹងក្លាយជាមេផ្ទះ។

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់