ប្រភេទរមណីយដ្ឋានខ្មែរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:១៦នាទី

ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែសំបូរប្រាង្គប្រាសាទតែមួយមុខទេតែកម្ពុជាក៏សំបូរទៅ ដោយរមណីយដ្ឋានផងដែរ។តាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំបានឲដឹងថាកម្ពុជាមានរមណីយ ដ្ឋានចំនួន ១៣០៥កន្លែងហើយចែកជា ៤ ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖
1. រមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិ
2. រមណីយដ្ឋានបែបកែច្នៃ
3. រមណីយដ្ឋានបែបវប្បធម៏
4. រមណីយដ្ឋានបែបប្រវត្តិសាស្រ្ត

 

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់