រៀបរាប់ត្រួសៗពីទន្លេនីល


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:២៥នាទី

លក្ខណៈត្រួសៗនៃទន្លេនីល៖

  • វែង ជាងគេក្នុងទ្វីបអាព្រិច ៦៥០០km។
  • មានប្រភពនៅប៉ែក ខាងកើតហើយហូរចូលក្នុងសមុទ្ទមេឌីទែរ៉ានី។
  • មានសារៈសំខាន់តែផ្នែកខាងក្រោម (ក្នុងប្រទេសអេស៊ីប)។
  • មានទំនប់ទឹកធំៗដែលបង្កើតជាអាងទឹកបំរុងសម្រាប់បំពេញ តម្រូវការដល់ប្រជាជនដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់