ពាក្សថាសាសនាមានន័យដូចម្តេច?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៤៦នាទី

សាសនាមានន័យថា ជាពាក្យបណ្តាំ ឫពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅសាសនាសំខាន់ៗក្នុងលោកមានចំនួន ៦ គឺ

  1. ពុទ្ធសាសនា ៖ មានដើមកំណើតនៅឥណ្ឌា
  2. ព្រហ្មញ្ញសាសនា ៖ មានដើមកំណើតនៅឥណ្ឌា
  3. សាសនាគ្រិស្ត៖ មានដើមកំណើតនៅអ៊ីស្រាអែល
  4. សាសនាអ៊ីស្លាម ឫមហាមាត់ ៖ មានដើមកំណើតនៅអារ៉ាប់
  5. សាសនាស៊ីន្តូ៖ មានដើមកំនើតនៅជប៉ុន
  6. សាសនាតាវ៖ មានដើមកំណើតនៅចិន

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់