សាសនានិងវប្បធម៌នៅសម័យចេនឡា


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ កក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៦:៤៨នាទី

សាសនានិងវប្បធម៌នៅសម័យចេនឡា៖
អ្នកស្រុកចេនឡាគោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍ គណៈសិវៈ ឥសូរ និងហវិហរៈ។ នៅស.វទី៧ សាសនាព្រះពុទ្ធបានថយឥទ្ធិពលបន្តិចម្តងៗ។នៅសម័យចេនឡាមានប្រើអក្សរសំស្រ្តឹត ផងនិងអក្សរខ្មែរបុរាណផង(សិលាចារឹកអង្គរបុរី។ចំពោះស្ថាបត្យកម្មគេឃើញមាន ប្រាសាទសង់ពីថ្មបាយក្រៀមនិងពីឥដ្ឋផ្តែរនិងសសរទម្រធ្វើអំពីថ្មភក់។ រីឯរូបចម្លាក់បដិមា មានតាមបែបឥណ្ឌាខ្លះនិងបែបខ្មែរខ្លះ។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់