និយាយខ្លីៗពីទ្វីប


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៨:៤៦នាទី

ផែនដីមានរាងមូលមានក្រលាផ្ទៃ ៥១០លាន គីឡូម៉ែតការេ។ ហើយក្នុងនោះបានចែក ចេញជា៦ទ្វីបគឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាព្រិចទ្វីបអាមេរិច ទ្វីបអង់តាក់ទិច ទ្វីបអូសេអានី និងទ្វីបអឺរ៉ុប។ ទ្វីបដែលធំជាងគេគឺទ្វីបអាស៊ី ហើយទ្វីបដែលតូចជាងគេគឺជាអូសេអានី។ ទ្វីបដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនគឺទ្វីបអាស៊ី ទ្វីបអាព្រិច ទ្វីបអាមេរិច ទ្វីបអឺរ៉ុប និងទ្វីបអូសេអានី។ដោយឡែកទ្វីបដែលមានមនុស្សរស់នៅតិចជាងគេ គឺទ្វីបអង់តាក់ទិច ព្រោះទ្វីបនេះមានធាតុអាកាសត្រជាក់ខំា្លង។ចំណែកឯមហាសមុទ្រធំៗនៅលើពិភពលោករួមមាន៖  មហាសមុទ្ទប៉ាស៊ីភិច មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច មហាសមុទ្រឥណ្ឌា និងមហាសមុទ្រអាកទិច។


ឯកសារទទួលបានពី ទំព័រចំណេះដឹងវប្បធម៍ទូទៅ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់