អ្នកនិពន្ទនៅសម័យអាណាព្យាបាលបារាំង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៧ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ២០:២៩នាទី

នៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបានចុះអន់ថយ ព្រោះមិនសូវមានការនិយមប្រើអក្សរខ្មែរ ហើយអក្សរខ្មែរត្រូវរត់ទៅជ្រកពួនសម្ងំនៅក្នុងវត្តអារាមដោយមានព្រះសង្ឃជួយថែរក្សាឪ្យបានគង់វង្សរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ នៅសម័យនោះគេបានស្គាល់អ្នកនិពន្ធ និងស្នាដៃល្បីៗនៅសម័យនោះមានដូចជា

  1. ឧកញ៉ា សុត្តន្តប្រីជាឥន្ទ (បានសរសេររឿងគតិលោក ១៩២០ កាព្យនិរាសអង្គរ ១៩២៦ រឿងអំបែងបែក។ល។)
  2. ឧកញ៉ា នូ កន (រឿងពិម្ពានិព្វាន ១៩២០ រឿងទាវឯក ១៩៩២ រឿងអ៊ីណាវ ។ល។)
  3. អ្នកស្រី សិទ្ទ (រឿងសម្ពាពិលាប ១៩២០ រឿងចិត្តសត្យា)
  4. លោក ញ៉ុក ថែម (រឿងកុលាបប៉ៃលិន ១៩៣៦ រឿងបិសាចស្នេហា ១៩៤០)
  5. លោក គិម ហាក់ (កំណាព្យសេកសោមបណ្ឌិត ១៩៣៣ រឿង ទឹកទន្លេសាប ១៩៤១)
  6. លោក រីម គិន (រឿងសូផាត ១៩៣៨)

ក្នុងស្នាដៃទាំងអស់នេះមានស្នាដៃខ្លះតាក់តែងឡើងដោយមានទម្រង់បែបប្រលោមលោកបស្ចឹមប្រទេស ដោយអ្នកនិពន្ទទទួល ឥទិ្ធពលវប្បធម៌បារាំងរឿងទាំងនោះបានដូចជា៖

  1. ទឹកទន្លេសាប
  2. កុលាបប៉ៃលិន
  3. សូផាត
  4. គតិលោកជាដើម។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់