សម្លៀកបំពាក់សម័យលង្វែក និងសម័យឧត្តុង (ឧដុង្គ)


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១០:៤៣នាទី

សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់គេហទំព័រ (ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំ) ក្រោយពីបែកគ្នាអស់រយៈពេល យ៉ាងយូព្រោះតែខ្ញុំជាអភិបាលរវល់ហ្នឹងការងារសិក្សាក៏ដូចការងារផ្ទាល់ខ្លួនទើបមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមិនបានចុះផ្សាយអត្ថបទថ្មីៗជូនប្រិយមិត្តបានអាន ។ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមានពេលទំនេរទើបឆ្លៀតចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលនិយាយពីសម្លៀកបំពាក់សម័យ លង្វែក និងសម័យឧត្តុង ហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងគាំទ្រផងដែរ ។ ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីសម្លៀកបំពាក់នៅសម័យនោះដូចតទៅ៖  ជនជាតិខ្មែរបានប្រែឥរិយាបថពីការស្លៀកអត់ពាក់ទៅជាការស្លៀកផងពាក់ផង ។

  1. ស្ត្រីច្រើនប្រើសំពត់ផាមួងចងក្បិន ហូល ចរបាប់ ល្បើក ឬប្រើសារុងសូត្រហើយពេលខ្លះប្រើសំពត់វែងបត់ផ្នត់មុខច្រើន     ឬសំពត់មួយផ្នាត់បែបសំពត់ហ្សីប ។
  2. ពាក់អាវដៃបំពង់ ឬអាវគ្មានដៃ ។
  3. ប្រើកន្សែងអំបោះ ឬសូត្រសម្រាប់ពានា (ខ្មែរនិយមប្រើកន្សែង ឬក្រមាជាប់ជានិច្ចពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាម្តងៗ) ។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់