និយាយត្រួសៗពីសត្វគ្រុឌដែលអ្នកគួរដឹង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៨ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:២១នាទី

តើអ្នកមានស្គាល់បក្សីគ្រុឌទេ?គ្រុឌគឺជាអ្វី?ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា ស្គាល់តែម្តងថាតើបក្សីគ្រុឌគឺជាអ្វីនោះ។គ្រុឌ(Garude)គឺជាប្រភេទបក្សីម្យ៉ាងដែល សត្វនេះជាជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុហើយជាសត្វតំណាងឲ្យអាកាសនៅក្នុងទេវកថា ព្រាហ្មណ៍សាសនាគ្រុឌក៏ជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមរបស់នាគដែរ។ដោយសារតែ គ្រុឌមានកម្លាំងខ្លាំងក្លារបស់គ្រុឌនេះហើយទើបត្រូវបានគេយករូបគ្រុឌមកធ្វើជាទម្រ ដំបូលព្រះវិហារឬសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនានាជាលំអ។ក្រៅពីចម្លាក់រូបសត្វជាលំអគេ សង្កេតឃើញមានក្បាច់ភ្ញីស្លឹកឈើនិងក្បាច់ផ្សេងៗទៀត(តាមផ្តែរសសរពេជ្រ ជញ្ជាំង)សម្រាប់លំអប្រាសាទបុរាណ៕

រូបភាពដកស្រង់ពីsroksrear.com

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់