និយាយសង្ខេបពីល្ខោនបាសាក់


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ម៉ោង ១២:៥២នាទី

រចនាបថល្ខោនបាសាក់៖
* តួអង្គ៖ បង្ហាញឈ្មោះ ឫ ជីវប្រវត្តិដោយខ្លួនឯង។
*ការសម្តែង៖ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានតួអង្គឯកតួត្លុកយក្សទេវៈសត្វជាដើម។តួអង្គទាំងអស់ត្រូវ ច្រៀងបទចម្រៀងដែលស្របនឹងស្ថានភាពបរិយាកាសនៃរឿងដោយភ្លេងប្រគុំកំដរជាមួយផង។ការរំកិលសាច់រឿងពីឆាកមួយទៅ​ឆាកមួយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសន្ធឹងគ្នានៃស្គរ និងឡោ។
*សាច់ភ្លេង៖សាច់ភ្លេងល្ខោនបាសាក់ដែលនៅរក្សាពណ៌សម្បុរចិនមានចំនួន២២បទខ្មែរ បង្កើតបាន២៨បទដោយយកបទមហោរីមកបន្ថែមតាមទម្រង់បាសាក់៨៩បទបទភ្លេងបារាំង មាន១៦បទ។ *ពាក្យពេចន៍៖ការប្រើពាក្យពេចន៍តួអង្គប្រើពាក្យជួនកម្រងកែវឫពាក្យរាយ។ក្រៅពីនេះគេប្រើ ពាក្យរាជស័ព្ទឫសូរស័ព្ទក៏មានដែរ។

រូបភាពដកស្រង់ចេញពីនាយកដ្ឋានមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរ

ឯកសារទទួលបានពី ទំព័រចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់