អំពី ទឹក និង​ទម្លាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​របស់​គ្រួសារ​ខ្មែរ ដែល​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង ០៥:៥៤នាទី

ទឹក គឺ​ជា​អង្គធាតុ​រាវ​មួយ ដែល​កំណើត​ដើម​របស់​វា​គឺ គ្មាន​ពណ៌ គ្មាន​ក្លិន និង​ជា​របស់​មួយ​មាន​សារៈ​សំខាន់ ហើយ​ជា​តម្រូវ​ការ​របស់​ពួក​មនុស្ស សត្វ ទូទាំង​ពិភព​លោក​ក្នុង​ការ​ផឹក និង​ងូត ជា​ដើម…។ ហើយចំពោះ​គ្រួសារ​ខ្មែរ​យើង ចូល​ចិត្ត​ប្រើប្រាស់​ទឹក ដែល​មាន​ប្រភព​មក​ពី កន្លែង​ផ្សេងៗ​គ្នា ដូច​ជា ៖

 • ទឹក​អណ្ដូង
 • ទឹក​ភ្លៀង
 • ទឹក​ទន្លេ
 • ទឹក​ស្ទឹង
 • ទឹក​បឹង
 • ទឹក​អូរ
 • ទឹក​ជ្រោះ
 • ទឹក​ព្រែក
 • ទឹក​ត្រពាំង
 • ទឹក​ម៉ាស៊ីន
 • ទឹក​ធុង
 • ទឹក​ស្រៈ
 • និង​ទឹក​ដែល​បាន​ចម្រោះ​រួច ឬ​ទឹក​បរិសុទ្ធ…។

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី ៖ វិញ្ញាសា ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្សពូកែ​ទូទាំ​ប្រទេស ឆ្នាំ ២០១៤

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់