តើ​ការ​បង្កើត​ស្ថាប័ន​រដ្ឋា​ភិបាល​មាន​គោល​បំណង​ដូច​ម្ដេច​ខ្លះ?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង ១៥:០៧នាទី

សេចក្ដី​សុខ​របស់​ប្រជា​រាស្ត្រ​មាន​តម្លៃ​ពុំ​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ ពិសេស​គឺ​រដ្ឋា​ភិបាល។ ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល មាន​គោល​បំណង​ផ្សេងៗ ដែល​យើង​គួរ​ដឹង ដូច​ជា ៖

– ការ​ពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ

– ដឹក​នាំ​ប្រទេស​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត

– រដ្ឋា​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​សាធារណៈ​សង្គម

– ការ​ពារ​បូរណភាព​ទឹក​ដី

– ធានា​ភាព​ស្មើ​គ្នា​ចំពោះ​មុខ​ច្បាប់​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទូទៅ

– រក្សា​ទំនៀម​ទម្លាប់​ប្រពៃណី​ជាតិ

– ទប់​ស្កាត់​ការ​រំលោភ​បំពាន​នានា។ …

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់