អច្ឆរិយវត្ថុថ្មីទាំង៧ក្នុងពិភពលោក


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:២៣នាទី

ក្នុងពិភពលោក តែងតែមានវត្ថុអស្ចារ្យ រឺក៏សំនង់ធំៗ ដែលអស្ចារ្យ ប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួន។ដោយឡែក ពិភពលោក ក៏បានជ្រើសរើសយក  អច្ឆរិយ​វត្ថុ ​ដោយឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោត ទូទាំងពិភពលោក។

ជាការពិតណាស់ អច្ឆរិយ​វត្ថុ បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរួចហើយ ដែលបានបោះឆ្នោត លើកចុងក្រោយនៅ ថ្ងៃទី ៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ ( ៧.៧.៧ )​ ដោយបានជាប់នូវ  អច្ឆរិយ​វត្ថុ ចំនួន ៧ ហើយនិងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជុំវិញ ពិភពលោក។

អច្ឆរិយវត្ថុ ទាំង ៧ មានដូចជា ( សូមមើលរូបខាងក្រោម )៖

១/ Chichen Itza ( ទីក្រុង Yucatan, ប្រទេស​ Mexico)

 

 ២/ Christ the Redeemer (​ ទីក្រុង Rio de Janeiro, ប្រទេស Brazil)

 

៣/ Colosseum (ទីក្រុង Rome, ប្រទេស Italy)

 

៤/ Great Wall of China ( ប្រទេស China)

 

៥/ Machu Picchu (​ ទីក្រុង Cuzco, ប្រទេស Peru)

 

៦/ Petra ( ប្រទេស  Jordan)

 

 

៧/ Taj Mahal ( ទីក្រុង Agra, ប្រទេស India)

 

សូមអរគុណ ម្ចាស់គេហទំព័រកូនខ្មែរអស្ចារ្យ ដែលបានផ្តល់ឯកសានេះមកកាន់គេហទំព័រ ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់