រឿងនិទានស្តីពីខ្លែងខ្មែរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៥:៥៩នាទី
រូបភាពដកស្រង់ពីChan Bokeo

ស្រុកខ្មែរមានរឿងនិទានជាច្រើនដំណាលអំពីខ្លែង។ រឿងនិទានទាំងនេះតែងមានឥទ្ធពលខ្លាំងក្លាទៅលើជំនឿអ្នកស្រុកព្រមទាំងពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិពិតសម្រាប់ដំណាលប្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ៖

រឿងនិទានមួយស្តីពីខ្លែងព្នងដំណាលថា កាលយើងយូរលង់ហើយមានស្តេចមួយព្រះអង្គបានបញ្ជាឱយគេយកទង់ព្រលឹង ធ្វើជាខ្លែងបង្ហោះក្នុងបំណងធ្វើឱយរាស្ត្រយល់ថាជាព្រលឹង ធ្វើជាខ្លែងបង្ហោះក្នុងបំណងធ្វើឱយរាស្ត្រយល់ថាជាព្រលឹងនៃម្ចាស់ផែនដីខ្មែរ។ ចំណែក “ឯក” ជាបន្លឺសំលេងលន្លង់លន្លោចក្នុងពេលកណ្តាលយប់ ជាទំនួញសោកស្តាយរបស់ព្រះអង្គដែលបានធ្វើឱយព្រះរាមសោយទីវង្គត។អ្នកស្រុកតែងហៅខ្លែងនោះថា “ខ្លែងព្រលឹងរបស់ស្តេចផែនដី”។ សម័យក្រោយៗតមកពាក្យ “ខ្លែងព្រលឹងទៅក្លាយជាខ្លែងពន្លឹង” ហើយតមកទៀតក៏ក្លាយទៅជាខ្លែងព្នង ដូចសព្វថ្ងៃ៕

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់