ស្នាដៃរឿងខ្លះៗរបស់ឧកញ៉ា សុត្តន្តប្រីជាឥន្ទ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៤ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៨:៤៥នាទី

 • ឧកញ៉ា សុត្តន្តប្រីជាឥន្ទ កើតខែកក្កដា គ.ស ១៨៥៩ នៅភូមិរកាកោង ស្រុកមុខកំពូល ខែត្រកណ្តាល
 • បិតានាម បញ្ចង់កែ ជាអាចារ្យវត្ត មាតានាម មុំ ជាកសិករ
 • មរណភាពនៅម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩២៤
 • ស្នាដៃរបស់លោកមាន៖
  • គតិលោក
  • អំបែងបែក
  • និរាសអង្គរ (កាព្យ)
  • លោកនីតិករណ៍ (កាព្យ)
  • សុភាសិតច្បាប់ស្រី
  • ក្បួនមេកាព្យ។ និងស្នាដៃដទៃទៀតជាច្រើនបូកសរុបទាំងអស់៤៤មុខ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់