រឿង Jailbreak និងហ្គេម Jailbreak បានចេញហើយ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ៣១ មករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១១:១១នាទី

ប្រហែលមានមនុស្សច្រើនណាស់កំពុងរង់ចាំទស្សនា និងលេងហ្គេម Jailbreak ពេលនេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារង់ចាំនោះបានមកដល់ហើយពោលគឺចេញទាំង រឿង និងហ្គេមតែម្តង។ សម្រាប់រឿង Jailbreak អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលបានតាមបណ្តារឿងកុនដែលមានដូចជា Legend Platinumcineplex និងMajorcineplex ដែលសុទ្ធតែដាក់បញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះដូចគ្នា។ ដោយឡែកហ្គេម Jailbreak វិញអ្នកអាចស្វែងរក Download បាននៅ Google Play និង Play Store បានហើយដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Jailbreak The Game ឬអាចចូលទៅកាន់ Page DirexPlay ដែលជាផលិតហ្គេមឡើងឬមួយទៀតអាចចូលទៅកាន់វេបសាយ Jailbreak The Game ក៏បានដែរ។ សូមរីករាយទស្សនា និងលេងហ្គេម Jailbreak​ទាំងអស់គ្នា សូមជួយគាំទ្រស្នាដៃកុន ក៏ដូចជាហ្គេមដែលផលិតដោយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា។

Download : App Store, Google Play

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់