ការផ្លាស់ប្តូរ Logo Brandល្បីៗចំនួន ១៤ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៦:០៨នាទី

សព្វថ្ងៃយើងប្រហែលបានឃើញនូវ logo ជាច្រើនដែលវាទាំងអស់នោះគឺសម្រាប់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ណ្ឌផ្សេងៗទៅតាមប្រភេទនៃអង្គភាពនោះ។ យើងប្រហែលមិនបានចាប់អារម្មណ៌ ឬដឹងទេថាមុនមាន logo ដូចបច្ចុប្បន្នតើគេដូរវាប៉ុន្មានដង ឬ logo ពីមុនបែបមិចទេដូចនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកនូវ logo Brand ចំនួន ១៤ដូចខាងក្រោម៖

Burger King

Adidas

Starbucks

IKEA

McDonald’s

Apple

Coca-Cola

Lipton

Google

Discovery

Instagram

Lay’s

LEGO

Walt Disney

ប្រភព៖ Brightside

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់