ខ្ចីៗពីរុក្ខជាតិត្រាចដែលអាចរស់បានពីអាយុ៥០-៦០​ឆ្នាំ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៣:៤៦នាទី

ត្រាចគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិដើមដែលវាដុះនៅតំបន់ព្រៃស្រោង ព្រៃល្បោះ និងតំបន់ភ្នំរុក្ខជាតិនេះវាអាចរស់នៅបានក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅសើម។ ត្រាចវាអាចដុះបានជាមួយដីប្រភេទ ដីល្បាយខ្សាច់ និងដីភ្នំ។ រុក្ខជាតិនេះវាអាចរស់នៅលើផែនដីយើងក្នុងចន្លោះអាយុពី ៥០-៦០​ ឆ្នាំហើយវាតែមានផ្កានៅខែ កក្កដា-សីហា និងមានផ្លែនៅខែកញ្ញា-តុលា។ បើសិនជាយើងចង់ដាំវាយើងអាចដាំវាជាមួយគ្រាប់បាន។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់