ខ្លីៗពីរុក្ខជាតិស្តៅដែលរស់បានពីអាយុ៥០ ទៅ ១០០ឆ្នាំ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៥:១៣នាទី

ស្តៅគឺជារុក្ខជាតិដែលតែងតែដុះជាមួយប្រភេទដី ល្បាយខ្សាច់ ហើយវាអាចរស់នៅបានតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើម។ រុក្ខជាតិនេះវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដើមដែលវាច្រើនដុះក្នុងព្រៃល្បោះហើយវាអាចរស់នៅលើផែនដីបានអាយុពី ៥០ ទៅ ១០០ឆ្នាំ។ ស្តៅនឹងចេញផ្កានៅខែ មិថុនា ដល់ សីហា ហើយចេញផ្លែពីខែ កញ្ញា ដល់ ខែវិច្ឆិកា។ រុក្ខជាតិនេះវាបន្តពូជដោយគ្រាប់

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់